Všímavosť v skratke

Všímavosť (anglicky Mindfulness) je schopnosť uvedomiť si a prežiť prítomný okamžik prostredníctvom zamerania pozornosti na myšlienky, pocity, telesné vnemy a čokoľvek, čo sa deje okolo nás.

Táto schopnosť sa dá natrénovať pomocou jednoduchých a prístupných cvičení, ktoré voláme meditácia všímavosti.

Tradícia meditácie všímavosti trvá už stovky rokov. Vďaka tisíckam výskumov a štúdií v neurológií vieme teraz s dávkou istoty povedať, že tréning mysle meditáciou zvýši našu koncentráciu a zameranie, rozšíri vedomie o sebe a o druhých, zvýši našu úroveň reziliencie, emocionálnej inteligencie a bystrosť našej mysle.

Stres nám pomáha pripraviť sa na výkon a podať ho. Je to aj prirodzený obranný mechanizmus tela. Stres nad určitou hranicou a zvlášť dlhodobo ale prichádza s dôsledkami na naše telo, psychickú pohodu a medziľudské vzťahy. Stres v živote a na pracovisku má veľa podôb. Únava, bolesti hlavy, problémy s trávením, nespavosť, depresia, návaly hnevu, choroby, ktoré sa reťazia a neustupujú. Naša kapacita byť efektívny, flexibilný a naša zanietenie rapídne upadá.  Program redukcie stresu založený na všímavosti (anglicky Mindfulness-based Stress Reduction, MBSR) prichádza ako odozva a pomoc v učení sa ako pracovať so stresom.

 

zen circle

 

Odkiaľ všímavosť pochádza?

Tréning meditácie všímavosti sa z ústrania budhistických kláštorov dostáva od konca minulého storočia do každodenného osobného a pracovného života ľudí na celom svete. Všímavosť (anglicky Mindfulness) a program redukcie stresu založenej na všímavosti (MBSR) je sekularizovaný (bez náboženskej príslušnosti alebo filozofie) proces práce s mysľou. Priekopníkom tohto procesu v „západnom“ svete je John Kabat-Zinn, ktorý v osemdesiatych rokoch na univerzite Massachusetts Medical School začal aplikovať všímavosť pri práci s pacientmi v chronických bolestiach a s chorobami spôsobenými dôsledkom účinku stresu.

Všímavosť sa dostala aj k tímom a manažérom na pracoviská.  Pochopili, že ten, kto dokáže lepšie pracovať so svojou mysľou a mentálnymi stavmi, je efektívnejší aj v práci.

 

Všímavosť znamená zameranie pozornosti špecifickým spôsobom, vedome, v prítomnom okamžiku a bez hodnotenia. John Kabat-Zinn

 

Ako funguje všímavosť?

Stav všímavosti prichádza prirodzene, keď sme šťastní, vyrovnaní alebo spokojne zahĺbení do niečoho, čo nás baví. Prináša so sebou pocit ľahkosti, úľavy a slobody myslenia.

Všímavosť sa dá naučiť prostredníctvom zamerania pozornosti na to, čo sa deje v našom vnútri, aby sme mohli kreatívne reagovať na to, čo sa deje okolo nás. Samotné uvedomenie si toho ako reagujeme na stres, pomáha stres redukovať. Namiesto automatickej reakcie, ktorá často našu situáciu ešte zhorší, máme na výber. 

Keď cítime, ako sa na nás niečo „valí“, existuje niekoľko stratégií, ktorými si dokážeme efektívne pomôcť len s použitím našich vnútorných zdrojov. Môžeme spomaliť, dokonca sa zastaviť v našom myslení, tak aby medzi spúšťačom stresu a našou odozvou vznikol priestor. Môžeme zamerať našu pozornosť na fyzické vnemy spojené s dýchaním, všimnúť si len jeden nádych a jeden výdych a ich upokojujúci účinok. Môžeme skúsiť zamerať pozornosť na naše chodidlá v kontakte s podlahou a všimnúť si, ako na nás vplýva pocit uzemnenia. V konečnom dôsledku rozširujeme naše vedomie o naše fyzické prežívanie v tele, čoho dôsledkom je väčší pokoj a pohoda.

Etablovaný kurz vo všímavosti trvá osem týždňov. Jeho kľúčová zložka je individuálna každodenná meditačná prax. Na jeho konci väčšina účastníkov vykazuje merateľné rozdiely v sledovaných mentálnych a emocionálnych ukazovateľoch a v redukcii stresu.

Pre koho je všímavosť?

Aplikácia všímavosť bola pôvodne zameraná do zdravotníctva na okruh ľudí s dlhodobými bolesťami alebo chronickou depresiou. Dnes sa učí v rôznych kontextoch a má uplatnenie v širokom spektre od osobného po profesionálny rozvoj.

Špecifické uplatnenie našla všímavosť u ľudí, ktorí trpia dôsledkami stresu.

Aké sú prínosy všímavosti?

Meditácia všímavosti pomáha ľuďom:

·         Naučiť sa efektívne zvládať  záťažové situácie a dlhodobé výzvy

·         Vypestovať si väčšiu pozornosť a zameranie

·         Nájsť väčšiu oporu vo vlastných zdrojoch

·         Naučiť sa lepšie pracovať s pocitmi a zužitkovať prínos očividne ťažkých pocitov pre život

·         Nájsť pevné miesto v sebe v rýchlom pracovnom tempe

·         Zlepšiť rozhodovacie schopnosti, zvlášť pod stresom

·         Zosúladiť svoje potreby a riadenie aktivít počas dňa

·         Nájsť viac možností riešenia situácií a využiť kreativitu

·         Dôverovať vlastnému prežívaniu a vedieť ho prijať

·         Počúvať a vypočuť sa

·         Porozumieť tomu, prečo a kedy vzniká stres

·         Meniť nepríjemné a ťažké stavy úzkosti a stresu

·         Zvýšiť kvalitu a pohodu života a práce

·         Objaviť viac spôsobov ako  nielen úspešnejšie fungovať v práci, ale mať aj plnohodnotný a spokojný domáci život

  

Zistite viac o kurzoch všímavosti.

Program podujatí všímavosti nájdete v kalendári podujatí.

Pozrite si zaujímavé odkazy alebo odporúčané čítanie v sekcii blog a zdroje.