Kurz emocionálnej inteligencie s Focusingom 

 

Naučte sa nasledovať a dôverovať prirodzenej múdrosti svojho tela!

Každý z nás má svoj vnútorný kompas, prirodzenú schopnosť vnímať a uvedomiť si, čo je pre nás v každom momente a situácii dobré. Keď dobre počúvame, ukáže nám, ktorým smerom ísť. Často náš kompas ale nečítame správne. To, čo nám často chýba, je schopnosť otvoreného a hlavne nehodnotiaceho vypočutia toho, čo nám kompas hovorí. Prostredníctvom priameho vnímania v tele, precítenia pocitov, zahrnutia myšlienok, cez metafory, obrazy a symboly môžeme otvoriť priestor pre všetko to, čo si v nás pýta pozornosť a aj to, čo zatiaľ nie je plne vedomé. To všetko sú súčasti nášho vnútorného kompasu. Pomocou Focusingu dokážeme náš vnútorný kompas objaviť a začať dôverovať smeru, ktorý nám ukazuje. 

 

DSC 5271

Focusing

  • Je založený na precítení tela, telesných vnemov a pocitov
  • Pracuje tiež s myšlienkami, metaforami a obrazmi
  • Je párová technika, ktorá sa dá naučiť a zdieľať v rodine, s kamarátmi
  • Vyšiel z výskumu o trvalej a úspešnej zmene v živote (Prof E.Gendlin)


Prečo prísť? Účastníci kurzu sa budú učiť:

  • Ako pristupovať k svojmu vnútornému svetu s rešpektom a bez hodnotenia
  • Vypočuť seba a druhých
  • Pridať intuíciu a „čo cítime v kostiach“ do procesu rozhodovania sa
  • Zorientovať sa rýchlo a efektívne v svojom prežívaní
  • Ako naložiť s nepríjemnými alebo silnými pocitmi, myšlienkami a spomienkami
  • Ako sa uzemniť a cítiť sa sebaisto
  • Získať pokoj a jasnú perspektívu
  • Využiť telo ako spoľahlivý vnútorný zdroj
  • Spozorovať kreatívne a reaktívne odozvy na podnety v akejkoľvek situácii
  • Aplikovať „revolučnú pauzu“ na to aby lepšie pochopili svoje správanie
  • Použiť metafory, obrazy, symboly a sny ako vstupnú bránu k širšiemu vnímaniu

 

Kurz sa skladá buď zo štyroch večerných stretnutí po troch hodinách alebo z dvoch stretnutí po šiestich hodinách (cez víkend).

Každé stretnutie obsahuje párové cvičenia, kde účastníci vnímajú a opisujú vlastné prežívanie (s rešpektom k tomu, koľko a čo chcú vyjadriť), interaktívne cvičenia a aktivity, priestor na otázky a zdieľanie skúseností účastníkov.

 

Focusing vám umožní nájsť to miesto, kde je váš život zablokovaný, spomalený, alebo v kŕči. A umožní vám to zmeniť. Umožní vám žiť z hlbšieho miesta ako sú vaše myšlienky alebo pocity. Eugen Gendlin (zakladateľ Focusing-u)

  

Najbližší dátum kurzu nájdete v kalendári podujatí.

Viac o prístupe Focusing zistíte v sekcii Focusing.

Pozrite si tiež zaujímavé odkazy, blog a zdroje.